КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________

НАКАЗ


05 січня 2021 року № 1

Про аналіз харчування

в закладі дошкільної освіти

за 2020 рік

З метою контролю за якісною та безпечною організацією харчування у закладі проводився аналіз рівня організації харчування за 2021 рік.

Аналізуючи рівень харчування дітей у 2020 році проводилась певна робота з організації харчування в закладі: контролювалась якість продуктів, які заклад отримував від постачальника, що підтверджує вся наявна документація. Також, з метою попередження кишково – шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснювався систематичний контроль за умовами зберігання продуктів, дотримання термінів їх реалізації та технологією приготування їжі. Щоденно здійснювалось зняття добових проб, оформлюються супроводжувальні документи, ведеться документація відповідно до номенклатури та нормативних вимог, записи робляться своєчасно, систематично, охайно. За призначенням лікаря для дітей з проблемами кишково – шлункового тракту організовано дієтичне харчування (стіл № 5)

З метою організації раціонального, різноманітного та калорійного харчування складається двотижневе перспективне меню, воно враховує і сезонні особливості, і продукти які отримує заклад. Ведеться контроль за відповідністю закладки продуктів на харчоблоці зі сторони громадськості, про що робляться відповідні записи.

На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину складає 20,46 грн ( бюджетні кошти). На протязі 7 місяців проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

Середнє виконання натуральних норм за цей період за 33 основним позиціям складає 87%, що на 15% більше, ніж у 2019, по 18 основним продуктам відсоток виконання вище і складає 93 %, що на 10% більше ніж у 2019році. Але,виконання натуральних норм продуктів виконується не в повному обсязі.. Цьому є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини: низьке виконання деяких позицій продуктів сталося із – , високої вартості певних продуктів, збільшення кількості дітей, цінова політика, відсутність овочесхвовища

Аналізуючи хімічний склад харчування дітей, можна зазначити, що отримання дітьми раннього та дошкільного віку білків, жирів та вуглеводів задовільне.

В повному обсязі ведеться документація з харчування: в наявності журнал обліку виконання натуральних норм, перспективне двотижневе меню , але не завжди його дотримуються. Цьому є об’єктивні пояснення (не виконання заявок).

На основі вищезазначеного аналізу та з метою усунення недоліків,

НАКАЗУЮ:

1. Джафаровій Кіфаят Казим кизи, медичній сестрі старшій:

1.1. Стежити за різноманітністю продуктів харчування у раціоні дітей та проводити їх корекцію згідно з таблицею взаємозаміни.

Постійно

1.2. Систематично стежити за виконанням грошових норм та своєчасно коректувати їх.

Постійно

1.3. Стежити за дотриманням термінів зберігання продуктів, за відповідністю супроводжувальним документам.

Постійно

1.4. Підтримувати належний стан ведення ділової документації.

Постійно

1.5. Контролювати правильність видачі їжі в усіх вікових групах закладу. Постійно

1.6. Проводити зняття добових проб готових страв у відповідності до нормативних вимог.

Постійно

1.7. Дотримуватись перспективного меню

Постійно

2. Миколаєнко Любов Петрівні, завгоспу:

2.1. Замовляти постачальникам продукти за потребою, роблячи відповідний запис у „Журналі обліку заявок продуктів ” – постійно.

2.2. Вимагати від постачальників повного виконання заявок, в усному або письмовому вигляді інформувати завідувача або медсестру про невиконання заявок – постійно.

2.3. Приймати тільки якісні продукти лише при наявності всіх супроводжувальних документів – постійно.

2.4. Вести журнал обліку продуктів харчування відповідно до нормативних вимог – постійно.

2.5. Тримати комору та обладнання у належному санітарно – гігієнічному стані – постійно.

3. Чекаліній Людмілі Василівні, кухарю, Назаровій Аллі Сергіївні, кухарю:

3.1. Суворо дотримуватись технологій приготування їжі, термінів зберігання та реалізації продуктів – постійно.

3.2. Видавати їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину – постійно.

3.3.Забезпечити приготування дієтичного харчування згідно списку дітей та призначенням лікаря – за потребою.

3.4.Не допускати сторонніх осіб до приміщення харчоблоку.

4. Вихователям, помічникам вихователів:

4.1. Суворо дотримуватись режиму харчування дітей згідно режиму дня та норм харчування.

4.2.Виконувати вимоги санітарних правил щодо харчування дітей – постійно.

4.3.Не допускати сторонніх осіб до приміщення групи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Джафарову Кіфаят Казим кизи, медичну сестру старшу.

Завідувач С.М.Клименко

З наказом ознайомлені:

Аналіз рівня харчування дітей у 2020 році

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі № 35 здійснювалося відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Проохорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних таоздоровчих закладах» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішень 2сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 №47/10 (зізмінами) «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки», у редакції, затвердженій рішенням 10 сесії 7скликання від 21.12.2016 №473/16 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки», 10сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2015 №442/15 «Пробюджет міста Харкова на 2016рік», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від18.01.2016 №3 «Проорганізацію харчування учнів тавихованців навчальних закладів системи освіти м.Харкова у 2016 році», ураховуючи вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерсва освіти і науки України та Міністерсва охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 у дошкільному навчальному закладі проведено аналіз харчування дітей за 2017 рік.

У закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим харчування. Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей. Стан матеріально – технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний, у достатній кількості забезпечено кухонним обладнанням, посуд харчоблоку потребує оновлення.

Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2020 року постачали регулярно та в повному обсязі відповідно до заявок на продукти

харчування, контролювалась якість продуктів, які заклад отримував від постачальника, що підтверджує вся наявна документація, з метою

попередження кишково – шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснювався систематичний контроль за умовами зберігання продуктів, дотримання термінів їх реалізації. Щоденно здійснювалось зняття добових проб, велася документація відповідно до номенклатури та нормативних вимог, записи вносилися своєчасно, систематично.

З метою організації раціонального, різноманітного та калорійного харчування складалося двотижневе перспективне меню, яке враховує і сезонні особливості, і продукти, які отримує заклад.

У закладі дошкільної освіти видача готових страв здійснювалась відповідно до графіка видачи їжі.

Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік показав, що у цілому харчування дітей у закладі дошкільної освіти здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим,різноманітним.

Не у повому обсязі виконано норми з свіжіх фруктів, овочів.

У порівнянні з показниками виконання норм харчування за попередній рік у 2020 році зросли показники виконання норм з риби,м’яса,сметани,сиру кисломолочного, картоплі, масла вершкового; знизилися – з овочів, молока. Аналізуючи хімічний склад харчування дітей, можна зазначити, що отримання дітьми раннього та дошкільного віку білків, жирів та вуглеводів задовільне. На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину складає 22, 10 грн .

Протягом 2020 року старшою медичною сестрою здійснювався контроль за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, за результатами якого виявлені наступні порушення: збирання недоїдків після харчування дітей, організація чергування дітьми гр.. № 3, № 2, отримання готової їжі у невідповідному одязі гр.. № 1, № 3. Особливу увагу медичній сестрі старшій звертути на санітарний стан одягу працівників харчоблоку.

Рада дошкільного закладу з харчування контролювала організацію харчування відповідно до плану роботи.

Ураховуючи зазначене вище, організацію харчування дітей у дошкільному навчальному році 2020 вважаю на достатньому рівні.

Медична сестра старша _______________ Джафарова К.К.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________

НАКАЗ

05 січня 2021 року № 2

Про організацію харчування

у закладі у 2021 році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних таоздоровчих закладах» (зі змінами), на підставі ст.. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись ст.. 59 Закону україни « про місцеве самоврядування», «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки», у редакції, затвердженій рішенням 17 сесії 7скликання від 20.12.2017 №905/17 , рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від18.01.2017 №3 «Проорганізацію харчування учнів тавихованців навчальних закладів системи освіти м.Харкова у 2017 році», зметою організації якісного таповноцінного харчування дітей удошкільних навчальних закладах міста

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування вихованців та учнів згідно із грошовими нормами харчування, відповідно до Рішення та затвердженого обсягу асигнувань на харчування.

Постійно

2.Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з питань організації харчування.

Постійно.

3. Забезпечити вихованців закладу питною водою гарантованої якості.

Постійно

4. Джафарову Кіфаят Казим кизи, медичну сестру старшу, призначити відповідальною особою за організацію харчування дітей в закладі.

4.1.Джафаровій К.К.к, медичній сестрі старшій:

4.1.1.Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування

дітей. Постійно.

4.1.2.Забезпечити контроль за організацією повноцінного та якісного

харчування дітей. Постійно

4.1.3. Складати щоденні меню – розкладки на підставі примірних двотижневих меню відповідно до картотеки страв для двох вікових груп – дітей віком до 3-років та дітей віком від 3-х до 6 – ти (7-ми) років відповідно до затверджених норм харчування.

Щоденно.

4.1.4.Вивішувати меню із зазначенням виходу кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках закладу з особистим підписом, завіреним і затвердженим завідувачем закладу.

Постійно.

4.1.5.Проводити зняття добових проб готових страв кожного прийому їжі безпосередньо з загального котла за 30 хвилин до видачі в об’ємі порції відповідно до меню – розкладки.

Постійно.

4.1.6.Визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах.

Постійно.

4.1.7.Здійснювати оцінку тільки ваги порції продуктів промислового виробництва – твердих сирів, хліба, масла вершкового, фруктів. Зняттю проби ці продукти не підлягають.

4.1.8.Вносити результати зняття проби до Журналу бракеражу готової продукції під особистий підпис щодо можливості реалізації кожної страви окремо.

Постійно.

4.1.9.Всю документацію вести у відповідності до вимог чинного законодавства.

Постійно.

4.1.10.Контролювати безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, у Журналі бракеражу сирої продукції ( за термінами реалізації і умовами зберігання)

Постійно.

4.1.11.Щомісячно до 10- го числа надавати до Управління Освіти копії накопичуваних відомостей за встановленою формою.

4.1.12.Дотримуватись вимог ведення ділової документації з питання організації харчування у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Постійно.

4.1.13.Забезпечувати відповідні супроводжувальні документи для добових проб.

Постійно.

5.Створити комісію для здійснення громадського контролю за харчуванням у закладі у складі:

Джафарова Г.К.к – голова комісії, вихователь.

Члени комісії:

Говорова Г.М. - вчитель - логопед;

Козлова О.В. – помічник вихователя;

5.1.Забов’язати комісію:

5.1.1. Контролювати закладку продуктів харчування на харчоблоці та розданої порційної їжі у групах.

5.1.2. Не допускати підозрілі страви, недоброякісні продукти до споживання дітьми.

5.1.3. Робити відповідні записи у Журналі громадського контролю за харчуванням у закладі. Постійно.

6. Миколаєнко Любов Петрівні., завгоспу:

6.1. Приймати від постачальників продукти харчування і продовольчої сировини гарантованої якості з супровідними документами, які свідчать про їх якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно – епідеміологічної експертизи тощо). Постійно.

6.2. Дотримуватись вимог санітарного законодавства при їх зберіганні, здійснювати їх облік у Книзі складського обліку.

Постійно.

6.3. Своєчасно надавати постачальнику заявки на завезення продуктів харчування в дошкільний заклад.

Постійно.

6.4. Дотримуватись вимог ведення ділової документації з питання організації харчування у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти .

Постійно.

6.5. Тримати комору та обладнання в належному санітарному стані.

Постійно.

7. Чекаліній Л. В., Назаровій А. С., кухарям:

7.1. Закладати продукти у повному обсязі, відповідно до меню - розкладу. Постійно.

7.2. Суворо дотримуватися під час приготування страв технології виготовлення.

Постійно.

7.3. Видавати дітям готові страви не раніше ніж за півгодини після зняття проби призначеною відповідальною особою за зняття проби у суворо визначений час з інтервалами не більше 3 – 4 год.

7.4. Видавати їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину.

Постійно.

7.5. Суворо дотримувати правил особистої гігієни. Санітарний одяг (халати, фартухи, хустки, ковпаки) замінювати при забруднені.

Постійно.

7.6. Розписуватися всім працівникам харчоблоку особисто у Журналі здоров’я працівників харчоблоку про відсутність дисфункції кишечнику та гострих респіраторних інфекцій.

Щоденно.

7.7. Залишати добові проби кожної страви раціону та зберігати їх протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

Постійно.

7.8. Не допускати до приміщення харчоблоку сторонніх осіб.

8. Чебановій Альонв Сергіївні, підсобному робітнику кухні:

8.1. Суворо дотримувати правил особистої гігієни. Санітарний одяг (халати, фартухи, хустки, ковпаки) замінювати при забруднені.

Постійно.

8.2.Суворо дотримуватись графіку прибирання приміщень харчоблоку.

Постійно.

8.3.Розписуватися особисто у Журналі здоров’я працівників харчоблоку про відсутність дисфункції кишечнику та гострих респіраторних інфекцій.

Щоденно.

8.4.Слідкувати за відновленням маркування посуду.

Постійно.

8.5.Дотримуватися інструкції щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання.

8.6.Слідкувати за наповнюваністю відходів.

8.Помічникам вихователів:

9.1.Отримувати та доставляти їжу у групи лише у промаркованих, закритих кришками каструлях у чистому санітарному одязі (халат, фартух, хустка), чистими руками.

Постійно.

9.2.Робити роздачу їжі згідно з вихідними нормами на кожну дитину.

Постійно.

9.3.Збирати відходи після харчування дітей у спеціально промарковані ємкості, які наповнюються не більше ніж на 2/3 об’єму.

9.4.Слідкувати за своєчасною заміною столового посуду (в разі необхідності)

Постійно.

9.5.Слідкувати за своєчасним відновленням маркування посуду.

Постійно.

9.6.Виконувати вимоги санітарних правил щодо харчування дітей в кожній віковій групі.

9.7.Забезпечувати питний режим у групі та під час прогулянок дітей на майданчику відповідно до пори року.

9.8.Правильно використовувати мийні засоби, забезпечувати їх збереження відповідно до вимог.

Постійно.

10.Педагогам:

10.1.Приділяти увагу вихованню культурно – гігієнічних навичок до та під час вживання їж, починаючи з раннього віку дитини (згідно з вимогами чинної програми).

Постійно.

10.2.Дотримуватися принципів наступності, єдності вимог в дошкільному закладі і в родині – висвітлювати в інформаційних куточках для батьків, чи осіб, що їх замінюють, питання організації харчування

дітей в закладі і вдома; питання раціонального харчування дітей вносити у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків.

Постійно.

10.3.Питання організації харчування вихованців розглядати на засіданнях педрад, Ради закладу, заслуховувати на нарадах при завідувачеві.

2 рази на рік

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Джафарову Кіфаят Казим кизи, медичну сестру старшу, відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти.

Завідувач С.М.Клименко

З наказом ознайомлені:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________________________________

НАКАЗ

06 січня 2021 № 03

Про призначення відповідальної

особи за організацію харчування дітей

у закладі дошкільної освіти.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних таоздоровчих закладах» (зі змінами), на підставі ст.. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись ст.. 59 Закону україни « про місцеве самоврядування», «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки», у редакції, затвердженій рішенням 17 сесії 7скликання від 20.12.2017 №905/17 , запобігання виникнення захворювань органів травлення та з метою забезпечення запровадження єдиної системи організації харчування якісним та повноцінним харчуванням вихованців

НАКАЗУЮ:

1.Джафарову Кіфаят Казим кизи , сестру медичну старшу, призначити відповідальною особою за організацію харчування дітей .

2.Регламентувати виконання, покладених на відповідальну особу за організацію харчування дітей, таких обов'язків:

2.1.Відпрацювання режиму і графіка харчування дітей.

2.2. Ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчу­вання та гаряче харчування за кошти батьків.

2.3. Зняття проби з готових страв безпосередньо з казана за 30 хв. до видачі їжі у разі відсутності відповідальної особи за зняття проби.

2.4. Добір добової проби кожної страви раціону в об'ємі порцій для дітей молодшої вікової групи у разі відсутності медичного пра­цівника.

2.5. Надавати консультативну допомогу педагогічному та обслуговуючому персо­налу, який бере участь в організації харчування дітей, з питань сані­тарного, гігієнічного та естетичного виховання.

2.6. Здійснення в координації з адміністрацією дошкільного навчального закладу моніторингової діяльності за організацією раціонального

харчування дітей:

• за виконанням норм харчування;

• за якістю продуктів, які надходять з бази;

• за технологією приготування їжі;

• за дотриманням графіка видачі їжі з харчоблоку;

за дотриманням дітьми правил особистої гігієни та вихованням

культурно-гігієнічних навичок під час вживання готових страв;

• за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку;

• за дотриманням персоналом правил санітарії та особистої гігієни;

• за веденням документації;

• за батьківською сплатою;

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ________ Клименко С.М.

З наказом ознайомлена:

___________ Джафарова К.К.кизи

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

НАКАЗ

06 січня 2021 року № 4

Про аналіз рівня медичної роботи

у закладі та організації

роботи щодо зниження захворюваності

дітей за 2020 рік

Аналіз рівня медичної роботи у закладі показав, що даний напрямок роботи ведеться згідно чинних вимог та законодавства. Аналізуючи рівень захворюваності серед дітей за 2020 рік можна відмітити, що в порівнянні з минулим роком цей показник майже не змінився; зменшилась кількість повітряно – крапельних інфекцій, пневмоній, вірусних захворювань. Кількість малохворіючих дітей становить 46%. Тривалість хвороб скоротилася на 2,2% у порівнянні з 2019 роком.

Серед вдалих заходів, які позитивно вплинули на зниження захворюваності можна визначити такі:

- санітарно – просвітницька робота серед батьків та дітей, яка проводилась і педагогами, і старшою медичною сестрою закладу;

- дотримання санітарно – гігієнічних умов на харчоблоці, групах та у закладі в цілому;

- отримання дітьми в осінньо – зимовий період цибулі, часнику;

- вживання салатів зі свіжих овочів, фрукти;

- систематичне щеплення дітей;

- здійснення загартувальних заходів ;

- дотримання режиму;

- взаємодія медичного персоналу дошкільного закладу і дитячої поліклініки.

Загальна захворюваність зменшилась на 1,2% порівняно з 2019 роком. Зменшення захворюваності відмічена в усіх групах , що говорить про ефективну роботу вихователів по профілактиці захворюваності та робота технічного персоналу що до виконання санітарно-гігієнічних правил утримання приміщень закладу, вчасна заміна постільної білизни, рушників, якісне прання білизни.

По групам здоров’я діти розподілились так І група – 62 дітей, ІІ група – 11дітей , цей рівень порівняно з минулим роком покращився.

Також, слід відзначити, що кількість дітей з порушенням системи кровообігу збільшилась на 1 %..

Та поряд з цим залишаються і певні недоліки

- недостатня кількість спортивного обладнання ;

- відсутність павільйону на прогулянковому майданчику, що скорочує час перебування дітей на вулиці під час несприятливої погоди;

- відсутнє обладнання для профілактичного обстеження;

- удосконалення потребує робота з медико – педагогічного контролю на фізкультурних заняттях;

- недостатня увага по роботі з дітьми згідно їх групи здоров’я. На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Роботу щодо зниження захворюваності дітей у закладі за 2020 рік вважати на достатньому рівні.

2.Педагогам закладу:

2.1. Посилити просвітницьку роботу з батьками по організації загартування, режиму перебування вдома – систематично.

2.2. Провести консультації для батьків за темою „Здорова дитина – спільна турбота сім’ї і закладу ” – лютий.

2.3.Поновити по необхідності обладнання для загартування у групах – до 02.02.21р.

2.4. Дотримуватись вимог до одягу дітей відповідно до погоди – постійно.

2.5. Дотримуватись рухового, питного, повітряного режимів – постійно.

2.6. Посилити роботу щодо диференційованого підходу до дитини під час рухливої діяльності в залежності від групи здоров’я – терміново.

2.7. Посилити роботу щодо проведення фізкультурно – оздоровчих, загартувальних заходів;

3. Джафаровій Кіфаят Казим кизи, медичній сестрі старшій:

3.1. Підтримувати зв’язок з дитячою поліклінікою з метою контролю за видачею довідок відсутнім дітям – постійно.

3.2.Вимагати від спеціалістів дитячої поліклініки своєчасного обстеження дітей – за графіком.

3.3. Посилити санітарно – просвітницьку роботу серед дітей, батьків та співробітників – постійно.

3.4. Контролювати санітарно – гігієнічний стан всіх приміщень закладу – постійно.

3.5. Контролювати дотримання виконання рухового, питного та повітряного режимів – постійно.

3.6. Контролювати організацію дієтхарчування у закладі – постійно.

3.7. Контролювати загартовуючи заходи у групах, виконання режиму дня – постійно.

4. Помічникам вихователів:

4.1. Виконувати генеральне та вологе прибирання згідно графіку – постійно.

4.2. Протягове провітрювання проводити згідно графіку у відсутності дітей - систематично.

4.3. Утримувати приміщення закладу відповідно санітарно – гігієнічним правилам – постійно.

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на Джафарову Кіфаят Казим кизи, старшу медичну сестру, відповідно до посадових обов’язків.

Завідувач ЗДО № 35 С.М.Клименко

З наказом ознайомленні:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________________________________

НАКАЗ

06.01.2021 року № 05

Про призначення відповідальних oсіб на час відсутності завідувача

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів від 29.10.1999 р. №332, КЗпП України, ст.135-1, з метою підвищення відповідальності за збереження майна дошкільного закладу, з метою забезпечення належного функціонування його у разі відсутності керівника

НАКАЗУЮ:

1. Кириченко Тетяну Григрівну , вчителя - логопеда, призначити відповідальним по ЗДО № 35 та виконавцем обов’язків завідувача під час його відсутності.

2. Миколаєнко Любов Петрівну, завідувача господарством, призначити відповідальною за здійснення контролю за безпечністю та якістю продуктів харчування і продовольчої сировини, що надходять до закладу, за організацію адміністративно - господарської роботи.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач __________ С.М.Клименко

З наказом ознайомлені:

Кириченко Т. Г., вчитель – логопед;

Миколаєнко Л.П., завгосп.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

11.01.2021 № 06

Про призначення відповідального

за електронну реєстрацію

дітей для прийому

в заклад дошкільної освіти

На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.06.2012 № 729 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою експерименту «ІСУО-2012» у 2012 році» та від 29.11.2012 №1345 «Щодо затвердження результатів експерименту з упровадження в загальноосвітніх закладах та органах управління освітою експерименту “ІСУО-2012”», Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.12.2012 №121 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою “ІСУО-2012”», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.08.2013 №142 «Про затвердження Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади міста Харкова», наказу управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради від 16.08.2013 №175 «Про призначення відповідального за електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади району», наказу Департамента освіти Харківської міської ради від 08.01.2014 №4 «Про використання системи «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)» в системі освіти м. Харкова» з метою автоматизації управлінської діяльності в навчальних закладах міста, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, керуючись вимогами Законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»

НАКАЗУЮ:

1. Говорову Ганну Миколаївну, вчителя-логопеда, призначити адміністратором електронної реєстрації дітей для прийому в заклад дошкільної освіти.

2. Говоровій Г.М., вчителю – логопеду, :

2.1. Використовувати Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Харкова – далі Положення (додається), яке затверджене наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.08.2013 №142 «Про затвердження Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади міста Харкова».

Протягом 2021 року

2. 2. Забезпечити неухильне виконання вимог затвердженого Положення, дотримуватись вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»

Протягом 2021 року

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач __________ С.М.Клименко

З наказом ознайомлена:

Говорова Г.М.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________________________________

НАКАЗ

11.01. 2021 року № 07

Про затвердження Комплексних заходів

щодо поліпшення якості харчування

у дошкільному навчальному закладі

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів узагальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції знадання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»; наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Прозатвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Прозатвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних таоздоровчих закладах», від 26.02.2013 №202/227 «Про затвердження Змін доІнструкції зорганізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних,

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Санітарного регламенту, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, з метою забезпечення якісним та повноцінним харчуванням вихованців у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Комплексні заходи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 35 комбінованого типу Харквької міської ради» (далі «Комплексні заходи») щодо поліпшення якості харчування у дошкільному навчальному закладі» (додаються)

1.1. Довести даний наказ до відома і виконання працівникам ЗДО.

До 01.02.2021

1.2. Взяти під контроль виконання «Комплексних заходів» щодо поліпшення якості харчування в дошкільних навчальних закладах».

Постійно

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Джафарову Кіфаят Казим кизи, медичну сестру старшу.

Завідувач ЗДО № 35 С.М.Клименко

З наказом ознайомлена:

_______ Джафарова К.К.

Затверджено

Наказом ЗДО № 35

від 11.01.2021 № 07

Комплексні заходи щодо покращення стану організації харчування дітей комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок) № 35 комбінованого типу Харквської міської ради

План заходів щодо покращення стану організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району на 2021 р

№ п/п Заходи Виконавці Термін виконання
1.Організаційні заходи.
1.1. Забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих документів з питань організації харчування у дошкільному закладі Завідуюча ЗДО Постійно
1.2. Здійснювати контроль за повноцінним ,безпечним і якісним харчуванням дітей та дотримання санітарно – гігієнічних вимог. Завідуюча ДНЗ Старша медична сестра Постійно
1.3. Вчасно складати та оновлювати бази да­них дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчу­вання Завідуюча ДНЗ Старша медична сестра Протягом року
1.4. Посилити контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до ДНЗ, за урізноманітненням щоденних меню, якістю приготування їжі. Завідуюча ДНЗ Старша медична сестра Постійно
2. Організація харчування вихованців у закладі ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
2.1. Формувати у дітей основи здорового способу життя: здійснювати профілактику захворюваності та збереження ї зміцнення здоров’я учасників навчально -виховного процесу Завідуюча ЗДО Старша медична сестра,вихователі Постійно
2.2. Здійснювати дотримання санітарно-гігієніч­них норм щодо організації харчу­вання, оптимального режиму роботи харчоблоку Завідуюча ЗД О Старша медична сестра Постійно
2.3. Укомплектувати харчоблоки кваліфікованими спеціалістами з відповідною освітою Завідувач ЗДО
2.4. Щомісячно та щоквартально проводити детальний аналіз виконання натуральних норм на основі прордукти харчування Старша медична сестра Постійно
2.5. Здійснювати контроль за дотриманням термінів,умов зберігання та реалізація продуктів та наявністю посвідчент про їх якість Завідуюча ДНЗ Старша медична сестра Постійно
2.6. Заслуховувати аналітичні довідки про стан харчування дітей на раді закладу, педагогічній раді, загальних та групових батьківських зборох. Завідуюча ЗДО Старша медична сестра 2018
3. Підвищення якості харчування вихованців
3.1. Постійно здійснювати громадський контроль за роботою харчоблоку Батьківський комітет Постійно
3.2. В звіт керівника ДНЗ перед батьками,громадкістю та працівниками закладу про свою діяльність.включити питання організації харчування дітей Завідуюча ЗДО Навчальний рік
4.Робота з батьками
4.1 Проводити оформлення інформаційних куточків для батьків щодо харчу­вання дітей. Завідувач, вихователі Постійно
4.2. Надавати консультації батькам щодо організації харчування дітей вдома в вихідні дні та вечірні години Завідувач,старша медична сестра. вихователі Постійно
4.3. Заслуховування аналітичних матеріалів про стан харчування дітей на раді закладу, загальних зборах батьків, групових батьківських зборах.
5. Робота з кадрами
5.1. Своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації кухарями та медичним персоналом. Відділ освіти,завідуюча За потреби
6.Робота з дітьми
6.1. Вихователям залучети дітей до чергування під час прийому їжі. Вихователі Постійно
6.2 Вихователям формувати культурно - гігієнічні навики у дітей під час прийому їжі. Вихователі Постійно
6.3. Продовжувати роботу щодо виховання здорового способу життя у вихованців ЗДО відповідно до Комплексних програм, які використовують закладі Завідув, працівники Постійно

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_______________________________________________________________

НАКАЗ

12.01.2021 № 08

Про дотримання

Правил внутрішнього

трудового розпорядку

З метпідтримантруня трудоввикої виконавчдисої дисоїдисципліпрапрацівниківзазакладу у 2021

НАКАЗУЮ:

1.

Діденко Тетяні Кузьмівні,голові профспілкового комітету закладу, нагадати співробітникам Правила внутрішнього трудового розпорядку під підпис.

2.Працівникам закладу суворо дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Постійно

3.Контроль за виконанням цьогонаказу залишаю за собою.

Завідувач ЗД3 № 35 С.М.Клименко

З наказом ознайомлена:

_________ ДіденкоТ. К.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________________________________

НАКАЗ

12.01.2021 № 09

Про заборону харчування працівників

заклНду дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити працівникам ЗДО приймати їжу, яка готується для харчування дітей.

2. У випадку порушення цього наказу з працівника вираховується сплата за харчування з дня видання наказу.

3. Харчування дітей проводити суворо за встановленим режимом.

4. За порушення режиму харчування дітей працівники несуть адміністративну і матеріальну відповідальність.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ________С.М.Клименко

З наказом ознайомлені:

Джафарова Г.К.

Хвостова В.М.

Тарасова І.В.

ДіденкоТ.К.

КириченкоТ.Г.

Говорова Г.М.

Ілляшенко В.Г.

Джафарова К.К.

Миколаєнко Л.П.

Чебанова А.І.

Шахіналієва А.А.

Грубник О.М

Чеснюк К. С.

Козлова О.В.

ЛакрицА. В.

Назарова А. С.

Чекаліна Л. В.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №35

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_______________________________________________________________

НАКАЗ

13.01.2021 № 10

Про затвердження заходів щодо

зміцнення здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити План заходів щодо зміцнення здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти № 35 на 2021 рік (додаток 1).

2.Джафаровій Кіфаят Казим кизи, сестрі медичній старшій:

2.1. Інформувати управління освіти щодо стану виконання Плану заходів дошкільного навчального закладу у друкованому та електронному вигляді.

До 18.01.2021

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ________ С.М.Клименко

З наказом ознайомлена:

_________ Джафарова К. К.

Додаток № 1
до наказу від 11.01.2021 № 13

План

заходів щодо профілактики та зниження захворюваності

в ЗДО № 35 на 2021 рік

Заходи Термін виконання Відповідальні
1 Провести виробничу нараду з питань організації гігієнічно-профілактичних заходів серед дітей та персоналу. 16.01.2021 Завідувач ДНЗ С.М.Клименко
2 Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в закладі. щоденно сестра медична старша Джафарова К.К.
3 Забезпечити оптимальний температурний режим у усіх приміщеннях ЗДО, систематичне вологе прибирання з деззасобами та провітрюванням. постійно помічники вихователі
4 Унеможливлювати вихід до роботу працівників ЗДО, а також дітей з ознаками грипу та ГРЗ. по мірі виявлення сестра медична старша Джафарова К.К.
5 Проводити ранковий прийом якісно, в групі раннього віку температуру тіла дітей міряти 2рази на день. щоденно вихователі
6 3 метою санації повітря у групах, де є кварцові лампи, проводити опромінення УФО (2 рази на день) згідно графіку. щоденно помічники вихователя
7 Вихователям більше уваги приділяти фізкультурно-оздоровчим заходам, загартуванню. протягом року вихователі
8 Не допускати до роботи працівників харчоблоку, які мають ознаки хвороби. по мірі виявлення сестра медична старша Джафарова К.К.
9 Забезпечити виконання норм харчування згідно коштів, виділених на харчування. протягом року сестра медична старша Джафарова К.К.
10 В раціон дітей ввести вживання часнику та цибулі, чаю з лимоном. щоденно, в період епідемії сестра медична старша Джафарова К.К.
11 Проведення медичних обстежень із залученням лікарів-спеціалістів МДП № 19. протягом року сестра медична старша Джафарова К.К.
12 Активізувати проведення систематичної інформаційно-просвітницької роботи серед дітей та їх батьків щодо заходів особистої і громадської профілактики, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою і шкоди самолікування. постійно вихователі, сестра медична старша Джафарова К.К.
Кiлькiсть переглядiв: 726

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.